| programy na zamówienie | programy na zamówienie | programy na zaliczenie |
Programy na zamówienie java,php,asp.net,c#,c
| programy na zamówienie |
| Oferta | Ostatnie realizacje | Aplikacje internetowe | Aplikacje bazodanowe | Android/Windows Phone | Kontakt |

Programy na zamówienie

wojciech_pyszczek@wp.plProgramy na zamówienie - programowanie w c#, asp.net


Język C# (C Sharp) to obiektowy język programowania, który umożliwia tworzenie bezpiecznych i rozbudowanych aplikacji, które działają na .NET Framework. C# pozwala na tworzenie aplikacji klienta Windows, usług sieci Web opartych o XML, rozpowszechnianych komponentów, aplikacji typu klient-serwer, aplikacji baz danych i innych. Visual C# zapewnia zaawansowany edytor kodu, dogodne projektowanie interfejsu użytkownika, zintegrowany debugger oraz wiele innych narzędzi ułatwiających rozwijanie aplikacji bazujących na języku C# oraz .NET Framework. Programy napisane w C# są kompilowane do specjalnego kodu pośredniego (CIL), który jest wykonywany w środowisku .NET Framework, Mono lub DotGNU, bez tego środowiska program nie zostanie uruchomiony.

ASP.NET jest technologią stworzoną przez firmę Microsoft, służącą do tworzenia dynamicznych aplikacji internetowych, wykonywanych po stronie serwera, który generuje treści HTML(CSS), WML lub XML - interpretowane przez przeglądarki internetowe. Logika stron ASP.NET oraz XML Web Services jest tworzona w językach Microsoft Visual Basic .NET, Microsoft Visual C# .NET.


Przykładowe realizacje
Pisanie programów na zamówienie c#, asp

Program do porównywania odcisków palców

Aplikacja porównuje odciski palców nawet z obrazów o bardzo złej jakości. Posiada narzędzia do przygotowania odcisków do porównywania. Jest wyposażona we wszystkie niezbędne filtry. Generuje zestawienia i wykresy wystąpień poszczególnych rodzajów minucji...

Program napisano w: c#


Programy na zamówienie  c#, access, php, mysql, c, c++

System do zbierania ogłoszeń z inetenetu i umieszczania ich na stronach www

Automat odczytuje treści najnowszych ogłoszeń ze wskazanych serwisów ogłoszeniowych i umieszcza je na zdefiniowanych serwerach www.
Posiada moduły do zarządzanie treścią pozwalające na precyzyjne określanie treści, którą chcemy odczytać. Umożliwia ustalanie czasu skanowania serwisów, grupowanie serwisów w klasy i definiowanie sposobów zapisywania treści na wskazanych stronach.

System wykonano w: c#, access, php, mysql


Programy na zamówienie c#, mssql, c, c++

Aplikacja do generowania planów lekcji/zajęć

Program umożliwia generowanie jednocześnie wielu planów lekcji na wskazany okres czasu - z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych. Pozwala na zarządzanie utworzonymi planami, nauczycielami, klasami, lekcjami i salami...

Do wykonania projektu użyto: c#, mssql


Programy na zamówienie c++,vb.net,mssql,c#,vc++,access,java,php,asp.net,c,mysql

System do wyszukiwania firm i przedsiębiorstw w internecie

Automatycznie zbiera z internetu (np.z baz CEIDG) informacje o firmach wg założonych kryteriów (lokalizacji, Nip, Regon, rodzaj działalności, data rozpoczęcia działalności...). Generuje zestawienia, wykresy i tworzy bazy danych określonych informacji.

System napisano w: c#, ms access, php, mysql


Programy na zamówienie c #,vc++,access,java,php,asp.net,c#,c,mysql

Multi telefon

Program do rozmów telefonicznych...

Wykonano w: c #, php, mysql