| programy na zamówienie | programy na zamówienie | programy na zaliczenie |
Programy na zamówienie java,php,asp.net,c#,c
| programy na zamówienie |
| Oferta | Ostatnie realizacje | Aplikacje internetowe | Aplikacje bazodanowe | Android/Windows Phone | Kontakt |

Programy na zamówienie

wojciech_pyszczek@wp.plProgramy na zamówienie - programowanie w java, jsp, jsf


Java to obiektowy język programowania, który jest kompilowany do kodu bajtowego, czyli postaci wykonywanej przez maszynę wirtualną. Język cechuje się silnym typowaniem. W przeciwieństwie do proceduralno-obiektowego języka C++, Java jest językiem obiektowym. Wszelkie dane i akcje na nich podejmowane są pogrupowane w klasy obiektów. Ważną cechą tego języka jest niezależność od architektury, kod napisany w Javie kompiluje się do kodu pośredniego i jest wykonywany przez wirtualną maszynę Javy, która tłumaczy kod uniwersalny na język dostosowany do konkretnego systemu operacyjnego. Java sprawdza się doskonale przy tworzeniu oprogramowania sieciowego i systemów rozproszonych.

JSP umożliwiająca tworzenie dynamicznych dokumentów WWW w formatach HTML, XHTML, DHTML oraz XML z wykorzystaniem języka Java, wplecionego w kod HTML danej strony.


Przykładowe realizacje
Programy na zamówienie java,php,asp.net,c#,c,mysql

System do przeprowadzania testów logopedycznych przez internet

Program przeprowadzający testy dla dzieci, młodzieży i dorosłych , plus system do generowania testów i zarządzania wynikami

Wykonano w: java, php, mysql